მთავარი > მნიშვნელოვანი თემები, საცდურები, მთავარი გვედის ფოტო > შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ

შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ


14-06-2017, 00:01

 

   სოდომიის, მამათმავლობის დანერგვა საქართველოს განათლების სისტემაში უკვე მასშტაბურ ხასიათს იღებს.

   ამა წლის 15 მაისს, ხალხის ზურგს უკან, საქართველოს განათლების სამინისტრომ და გაეროს სამმა სააგენტომ მოღალატური ხელშეკრულება გააფორმეს, რომლის მიხედვითაც შვედეთის მთავრობას საქართველოს განათლების სისტემაში გენდერული (ანუ ლგბტ) თემატიკის შემოტანა, დამკვიდრება დაევალა:

   "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) გენდერული თანასწორობის ერთობლივ პროგრამასთან, რათა დაეხმაროს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიმდინარე რევიზიას და დაეხმაროს ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის საკითხების ინტეგრირებას საგანმანათლებლო პროგრამაში შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.” (www.agenda.ge – საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინგლისურენოვანი ალმანახი).

   როგორც ვიცით შვედეთი ამ სიბილწისა და გარყვნილების კუთხით მსოფლიოს ავანგარდშია.


   1. საბავშვო ბაღები

   ა) UNICEF-მა საბავშვო ბაღის პედაგოგებისთვის შეიმუშავა აღმზრდელის სახელმძღვანელო "თამაში”. 

   ამ სახელმძღვანელოს მიხედვით პედაგოგები "არ ახდენენ გოგონებისა და ბიჭების ხელოვნურად დაყოფას” (გვ.18). მათ ეკრძალებათ ბავშვებს დაუძახონ გოგოები და ბიჭები, განასხვავონ ისინი სქესობრივი ნიშნით, ვინაიდან ახალი გენდერული თეორიის მიხედვით სექსუალური იდენტობა საბოლოოდ მხოლოდ გვიან ასაკში ყალიბდება და პატარა ბავშვები მომავალში შეიძლება სულაც "მესამე სქესისანი” აღმოჩნდნენ.

   ბ) ამ მიზნის განსახორციელებლად ბაღების სისტემაში გაეროს ეგიდით სპეციალურად შემოჰყავთ მათ მიერ დატრეინინგებული 800 ახალი პედაგოგი-ფსიქოლოგი.


   2. სკოლის ასაკი

   უკვე III-IV კლასებიდან გენდერული თემატიკის დანერგვის მიზნით სასწავლო პროგრამაში შემოაქვთ ახალი საგნები "მე და საზოგადოება” და "ჩემი საქართველო”.

   ა) ის, რომ ამ საგნებში ლგბტ თემატიკა "სხვათა უფლებების”, "ტოლერანტობისა” და მსგავსი ტერმინების ქვეშ იგულისხმება, ამას საქართველოს მთავრობა ევროპული კომისიისადმი მიწერილ წერილში დაუფარავად ადასტურებს:

   "ტერმინი "ლგბტ” არ არის ნახსენები ეროვნულ სასწავლო კურსში, როგორც დამოუკიდებელი ტერმინი, თუმცა, ტოლერანტობისა და სხვათა რწმენისა თუ ამა თუ იმ ჯგუფისადმი მიკუთვნების თავისუფლების პატივისცემა გათვალისწინებულია სოციალურ მეცნიერებათა ჯგუფის საგნების სასწავლო პროგრამაში…

   ამ ეტაპზე სოციალურ მეცნიერებათა სტანდარტი საწყის საფეხურზე უკვე შემუშავებულია, სადაც გენდერული საკითხები გაცილებით ფართოდაა წარმოდგენილი. ახალი სასწავლო პროგრამის მიხედვით (განსხვავებით 2011-2014 წლების სასწავლო პროგრამისგან) სოციალური სწავლება იწყება მესამე კლასიდან: ა) III-IV კლასებში იგეგმება ახალი საგნის შემოღება − "მე და საზოგადოება”. ბ) V-VI კლასებში ისწავლება საგანი "ჩვენი საქართველო”.” (ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ, გვ. 61-62).

   ბ) "მე და საზოგადოება”-ში საქართველოს საგანმანათლებლო პრაქტიკაში პირველად შემოდის სწავლების ახალი ტიპი "როლური თამაშები”. ამ თამაშების მიხედვით, დასავლეთში ფართოდ აპრობირებული მეთოდით, ბავშვებს ავალდებულებენ მოირგონ ჰომოსექსუალების როლები, მათდამი შემწყნარებლობისა და თანაგანცდის გამოსამუშავებლად.


   3. ლგბტ ტრეინინგები სკოლებში

   განათლების სამინისტრომ ევროსაბჭოს რეკომენდაციით უკვე განახორციელა საქართველოს რიგ სკოლებში ლგბტ თემატიკის შემცველი ტრეინინგების ჩატარება და ასევე სკოლების ფოიეებში ტრანსგენდერული სიმბოლიკის შემცველი კომიქსი-პლაკატების გამოკვრა.


   4. სქესობრივი აღზრდა

   სკოლებში, ბიოლოგიის და სამოქალაქო განათლების საგნებში იგეგმება სქესობრივი აღზრდისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შემოტანა:

   "სექსუალური განათლება სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის კლასებში გარკვეული დოზით შევა. როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს ხელმძღვანელი მარიამ ჩიქობავა EDU.ARIS.GE-სთან ინტერვიუში ამბობს, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ეტაპზე ეროვნული სასწავლო გეგმის საბაზო საფეხურის რევიზია მიმდინარეობს, სექსუალური განათლების სკოლაში შეტანის საკითხზე სამინისტრო თანამშრომლობას გაეროს მოსახლეობის ფონდთან გეგმავს.” (www.edu.aris.ge – ინტერვიუ განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველოს ხელმძღვანელთან, მარიამ ჩიქობავასთან).


   გასათვალისწინებელია, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ, სქესობრივი აზრდის გაკვეთილებში ქალის და მამაკაცის ურთიერთობებთან ერთად, სავალდებულოა ჰომოსექსუალური ურთიერთობების სწავლებაც.

   აღსანიშნავია, რომ საზოგადოდ, ის პირები, რომლებიც ბავშვებთან სექსუალურ გაკვეთილებს ატარებენ ან მის ჩატარებას ლობირებენ, ფაქტიურად პედოფილები არიან.
Xareba.net - ის რედაქცია 


უკან დაბრუნება