მთავარი > წმ. აცამეტი ასურელი მამა, მთავარი გვედის ფოტო > წმ. აცამეტი ასურელი მამა

წმ. აცამეტი ასურელი მამა


5-05-2015, 12:28

წმ. აცამეტი ასურელი მამა

 

   VI საუკუნის 40-იან წლებში, როცა საქართველველოს მართლმა-დიდებლური ეკელსიისთვის მძიმე დრო იდგა, როცა სპარსეთი ბა-ტონობდა და ყოველმხრივ ავიწროვებდა ჩვენს სარწმუნოებას, ქა-რთლში უფლის ნებითა და ღვთისმშობლის კურთხევით 13 ასურ-ელი მამა მობრძანდა.

  ღირსი იოანე ზედაზნელი და მისი თორმეტი მოწაფე: აბიბოს ნეკრესელი, ანტონ მარტყოფელი, დავით გარეჯელი, ზენონ იყალ-თოელი, თადეოზ სტეფანწმიდელი, ისე წილკნელი, იოსებ ალავერ-დელი, ისიდორე სამთავნელი, მიქაელ ულუმბოელი, პიროს ბრეთ-ელი, სტეფანე ხირსელი და შიო მღვიმელი იყვნენ ასურელი მო-ღვაწეები, რომლებმაც საქართველოში სამონასტრო ცხოვრება ააღო-რძინეს და დაამკვიდრეს.

   ისინი არიან ჩვენი ეკლესიის უდიდესი წმიდანები, ქართლის მე-ორედ განმანათლებლები.


უკან დაბრუნება